Sekilas tentang Tarekat Aidrusiyah

Aidrusiyah adalah nama dari tarekat yang masyhur di kalangan Bani Alawi. Nama tersebut berasal dari nama salah satu suku Arab Selatan (Yaman), yang banyak melahirkan sufi-sufi. Pendiri tarekat ini adalah Abu Bakar bin Syekh Abdullah Al-Aidarus bin Abi Bakar As-Sakran yang lahir dan wafat di Tarim Hadhramaut (851-914 H / 1447-1509 M). Ia adalah seorang yang sangat saleh, penghafal Al-Qur’an, belajar ilmu lahir dan batin, serta telah memperoleh ijazah atau khirqah dari beberapa tokoh sufi.

Silsilah tarekatnya sambung bersambung sampai kepadaImam Syadzili, Imam Ibnu Al-Maghribi, Imam Abu Madyan, Imam Abdul Qadir Al-Jilani, dan Imam Suhrawardi.

Pada usia dua puluh tahun Abu bakar dididik dalam dunia tasawuf oleh saudaranya serta banyak bergaul dengan pamannya, Syekh Umar Al-Muhdhar, yang menuntunnya menempuh jalan suluk. Pamannya ini banyak memberikan pengaruh kepada jiwanya. Ia mengatakan bahwa pamannya mangaruniakan kepadanya tiga tangan, yakni tangan Nabi Muhammad mengenai Tarekat kasyaf, tangan Syekh Abdur Rahman As-Saqqaf dan tangan salah seorang Rijal Ghaib.

Tokoh lain dari tarekat Aidrusiyah ini adalah Syeikh Abdur Rahman bin Musthafa Al Aidrusiyah (lahir di Tarim Hadhramaut 1135 H/1723 M, wafat di Mesir 1192 H / 1778 M).

Syakih Abdur Rahman pertama sekali mendapat ijazah dari ayah dan kakeknya. Sementara itu ia belajar fikih kepada Abdur Rahman bin Abdullah Bilfaqih. Pada 1153 H, ia berangkat ke India, berjumpa dengan tokoh tarekat Aidrusiyah, yang kemudian mendidiknya dalam tarekat dzikir sampai ia mendapat ijazah pula.

Kemudian pada 1158 H, ia berangkat ke Mesir lalu mengajarkan Tarekat Aidrusiyah di sana. Salah seorang muridnya ialah seorang tokoh sufi yang ternama di Mesir, Abdur Rahman bin Sulaiman Al-Misri.

Pendiri: Abu Bakar bin Syekh Abdullah Al Aidarus
Lahir: Hadhramaut 851 H / 1447 M
Wafat: Hadhramaut 914 H / 1509 M
Pusat: Yaman

Sumber: Ensiklopedi 22 Aliran Tarekat dalam Tasawuf oleh KH. A. Aziz Masyhuri

Baca Lainnya
Komentar
Loading...