SUSUNAN IDARAH ALIYAH
JAM’IYYAH AHLITH THARIQAH AL MU’TABARAH AN NAHDLIYYAH
MASA KHIDMAH: 2018 s.d. 2023

 

MAJELIS IFTA’ WAL IRSYAD

Rais
Katib

: HABIB M. LUTHFIY ALI BIN YAHYA
: KH. MUHAMMAD MASRONI

ANGGOTA:

 • KH. MAEMUN ZUBAIR
 • KH. ULINNUHA ARWANI
 • TUAN GURU TURMUDZI
 • HABIB YAHYA ASSEGAF
 • KH. ABDURROZAQ IMAM
 • HABIB THOHIR BIN YAHYA
 • KH. MA’SHUM AK.
 • KH. MUHAMMAD MARTAIN KARIM
 • Dr. KH. EEP NURUDDIN, MPd
 • KH. ANDI HIDAYAT

ANGGOTA:

 • Drs. KH. MAHRAN YASIN
 • Prof. Dr. KH. AHMAD ROFIQ, MA
 • TUAN GURU SANUSI
 • BAGINDO LETTER
 • DR. KH. ACHMAD SARKOSI SUBKHI
 • KH. SHOLEH BADRUDDIN
 • KH. KHALWANI NAWAWI
 • KH. JUNAIDI HMS
 • KH. ABDUL QOYYUM
 • KH. AHMAD SHOFWAN

IFADLIYYAH

Rais Am
Wakil Rais Am

Rais Awwal
Rais Tsani
Rais Tsalits
Rais Rabi’
Rais Khamis
Rais Sadis
Rais Sabi’

Katib Am
Wakil Katib Am

Katib Awwal
Katib Tsani
Katib Tsalits
Katib Rabi’
Katib Khamis
Katib Sadis
Katib Sabi’

: HABIB M. LUTHFIY ALI BIN YAHYA
: KH. ALI MAS’ADI

: HABIB ABDURROHIM ASSEGAF
: KH. SAIFUDDIN AMTSIR
: KH. DZIKRON ABDULLAH
: KH. ZAINUDDIN MA’SHUM, LC
: KH. ABDUL MUNTAQIM
: KH. DRS. M. ADIB ZAEN, MPDI
: KH. NAWAWI ABDUL JALIL

: KH. A. ZAINI MAWARDI
: KH. M. ZAINAL ARIFIN MA’SHUM

: KH. ZAMZAMI AMIN
: KH. ANIS MANSYUR
: KH. LUKMAN HAKIM, LC
: KH. MUSLIH ABDURROHIM, MPD.I
: KH. AHMAD USTUCHRI IRSYAD
: KH. MUHAMMAD MUNAWIR TANWIR
: KH. LUKMAN HAKIM